Een geleider stuurt zijn/haar hondje over 4 hindernissen naar de flyballbox, waar de hond een tennisbal uitneemt en deze bal zo snel mogelijk terug over de hindernissen naar de geleider brengt. Dat is het basisprincipe van flyball, niets meer, niets minder.

Wanneer 4 mensen samen besluiten om een team te vormen, en vervolgens hun hondjes beurtelings, zoals in de basis beschreven, laten lopen, spreken we van flyball in teamverband.

Wanneer 2 teams besluiten om zoals in bovenstaand voorbeeld hun hondjes beurtelings te laten lopen op twee naast elkaar gelegen parcours gelijktijdig, met als doel te zien welk team er het snelst is, dan spreken we van flyballwedstrijd. Het staat elk baasje vrij om zich te beperken tot het basisprincipe van flyball of om door te groeien naar een wedstrijdcombinatie.

Welke honden zijn geschikt om te flyballen?

Wanneer uw hond in goede gezondheid is, over vier poten en een muil beschikt en een redelijk zichtvermogen heeft, is deze in principe geschikt om te flyballen. Zelfs als uw hond slechts over drie poten beschikt kan het nog!

Daarnaast speelt ras, leeftijd, formaat, geslacht, kleur, enz… geen enkele rol. Het hangt meestal van het doorzettingsvermogen van het baasje af of zijn hondje een flyballhondje wordt of niet. Het spreekt voor zich dat een hond die reeds goed “ballenzot” is, graag loopt en speelt en een goede band met zijn baasje heeft, veel sneller tot resultaat komt.

Hoe leer ik mijn hond flyballen?

Er is in feite maar één goede manier: sluit u aan bij een flyballvereniging.  Zo’n vereniging heeft een geschikt terrein en het nodige materiaal zoals flyballboxen, hoogtesprongen enz.… Daar vind je ook de mensen met de nodige ervaring die je met raad en daad zullen bijstaan.

 

X